10/08/2017, 23:17

TANAP SEİP II ÇAĞRI

PROGRAMIN HEDEFLERİ - ÖNCELİKLİ KONULAR VE UYGUNLUĞU
1) Zirai traktör üretimi tarımsal üretime girer mi? 
Hayır, tarım makineleri üretimi tarımsal üretim sayılmaz. 

2) Şahıs olmama rağmen toplumsal bir proje için başvuru yapabilir miyim? 
Bu programa başvuru yapacak şahıslar, TBS’ye kayıtlı gerçek kişilerle sınırlandırılmıştır. TBS’ye kayıtlı gerçek kişiler Küçük Ölçekli Hibe Rehberi Sosyal Bileşen için Öncelik Alanı 6 ve Öncelik Alanı 7 altındaki konular için, Çevre Bileşeni için ise Öncelik Alanı 4 altındaki konular için uygun başvuru sahibidirler. 

3) Kamuya ait bir araziyi kullanarak projemizi yapmak için (ahır, köy evi, toplum merkezi rekreasyon alanı vb.) başvurabilir miyiz? 
Bu alan için Uygun Başvuru Sahibi olmanız kaydıyla, arazinin sahibi olan kamu kuruluşundan ilgili alan için en az 3 yıl yasal tahsis ve kullanım hakkı izinlerine sahip olmanız halinde başvuru yapabilirsiniz. 

4) Damlama-sulama sistemi konusu uygun proje konusu olabilir mi? 
Evet, Çevre Bileşeni Öncelik Alanı 1’de görebileceğiniz gibi Doğal kaynakların, su ve toprağın sürdürülebilir yönetimine hizmet eden projeler uygun projeler arasındadır.

5) Dezavantajlı gruplar için, farkındalık eğitimi uygun proje konusu olur mu? 
Evet, Küçük Ölçekli Hibe Programı Öncelik Alanı 5’te görebileceğiniz gibi dezavantajlı grupların sosyal uyumunu hedefleyen projeler uygun projelerdir. 

6) Okul müdürü olarak laboratuvar, kütüphane ve spor salonu gibi farklı farklı amaçlar için kullandığımız alanların hepsine yönelik düzenlemeleri tek bir proje içinde sunabilir miyiz? 
Evet, okulunuza ait birden fazla alanı kapsayan proje sunabilirsiniz. Okul Müdürü kamu personeli olduğundan uygun Başvuru sahibi değildir. Söz konusu başvurunun uygun başlıklarda Okul Aile Birliği üzerinden yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİPLERİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU
1) Çiftçiyim. Uzun yıllardır ÇKS kaydım vardı ancak kişisel bir nedenden dolayı 2015-2016 yıllarında kaydımı kapattırdım. Birkaç ay önce yeniden çiftçilik yapmaya başladım, kaydım var şu anda, ancak 1 Ocak 2016’dan sonra yapıldı. Önceki döneme ilişkin kaydımı da belgelesem, uygun başvuru sahibi sayılır mıyım? 
Önceki döneme ait ÇKS kaydınızı belgeleyip başvuru dosyasına yeni ÇKS kaydınızla birlikte koymanız halinde başvuru sahibi olabilirsiniz. 

2) ÇKS bana ailemden miras olarak kaldı fakat veraset yoluyla gelen ÇKS’lerde süre sıfırlanıyor. Bunu proje kapsamında geçerli sayabilir misiniz?
Küçük Ölçekli Hibe Başvuru Rehberi, 5.1.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu bölümünde belirtildiği gibi, “Veraset yoluyla intikal eden TBS kayıtlarında, ikametgâh kaydının 01 Ocak 2016 tarihinden önce olması halinde, varis Başvuru Sahibi olabilir.” 

3) Uzun yıllardır çiftçilik yapıyorum ancak ÇKS kaydım yok, deneyimimi belgelesem de başvuru yapamaz mıyım? 
Başvuruların geçerliliği ilgili hibe programının rehberine uygunluk ölçütlerine göre belirlenecektir. Buna göre “Tarım Bilgi Sistemine 01 Ocak 2016 tarihinden önce kayıtlı olan gerçek kişiler Başvuru Sahibi olabilirler. “

4) Oğlum ÇKS’ye kayıtlı, arazi benim üstüme. Kendisine kiraya versem başvurabilir mi?
Evet, ÇKS’ye kayıtlı kişi, tarım ve hayvancılık faaliyetleri için kullandığı arazinin kime ait olduğuna bakılmaksızın, yasal olarak kullanım hakkına sahipse uygun başvuru sahibidir. Arazinin kullanım hakkını kiralama yoluyla elde etmesi proje başvurusu açısından sakınca oluşturmamaktadır. 

5) ÇKS kayıtlı kişi orta ölçekli hibe programına başvurabilir mi?
Hayır, TBS’ne kayıtlı gerçek kişileri yalnızca Küçük Ölçekli Hibe Programı için uygun başvuru sahibidir. 

6) Köy Muhtarı olarak çalışan birinin ÇKS kaydı bulunan eşi bireysel proje başvurusu yapabilir mi? 
Evet, 5.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde belirtildiği gibi, “Tarım Bilgi Sistemine 01 Ocak 2016 tarihinden önce kayıtlı olan gerçek kişiler Kamu Çalışanı olmadıkları takdirde Başvuru Sahibi olabilirler.”

7) ÇKS’ye kayıtlı işletmeyim. Aromatik bitkiler için başvuru yapabilir miyim? 
ÇKS’ye kayıtlı olan işletmeniz, Çevre Bileşeni, Öncelik Alanı 4 altında belirtildiği gibi, “Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli) “ tanımına uyuyor ise başvuru yapabilirsiniz. 

8) Spor kulüpleri, gençlik kulüpleri uygun başvuru sahibi mi? 
Kar amacı gütmeyen, tüzel kişilik sahibi kuruluşlar TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında uygun başvuru sahibidir. 

9) Şahıs firmaları başvuru yapabilir mi?
Programımız kapsamında şahıs firmaları uygun başvuru sahipleri arasında yer almamaktadır. Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler uygun başvuru sahibidir.

10) Yeni kurulan bir tüzel kişilikli KOBİ başvuru sahibi olabilir mi?
Olabilir, başvuru yapacak KOBİ’lerde kuruluş tarihi şartı aranmamaktadır.

11) Aromatik Bitki üreten, ticaretini yapan bir şahıs işletmesiyim ancak uygun başvuru sahibi değilim. Limited şirket kurarak başvuru yapsam, projem deneyim eksikliği, mali tabloların bulunmaması gibi sebeplerden dolayı elenir mi? Limited şirket için kuruluş tarihi şartı arayacak mısınız? 
Projelerin değerlendirilmesi Rehberin 6.1.2. Puanlama bölümündeki tabloya göre yapılacaktır. 
Başvuru rehberi 5.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde yer alan bilgiye göre TBS’ye 01 Ocak 2016 tarihinden önce kaydolma ve kooperatiflerde faaliyetlerine 01 Ocak 2016’dan önce kaydolma şartı aranmaktadır. Limited şirketler için herhangi bir kayıt tarihi şartı aranmamaktadır. 

12) Sadece güzergah listesinde belirtilen mahalle-köylerden mi başvuru yapılabilir? 
Aşağıda belirtilen illerin, belirtilen ilçeleri sınırları içerisinde uygulanmak üzere kriterler dâhilinde yapılacak proje başvuruları kabul edilecektir: Ankara (Bala, Gölbaşı, Haymana, Polatlı), Eskişehir (Günyüzü, Sivrihisar, Çifteler, Mahmudiye, Seyitgazi, Odunpazarı, Tepebaşı, İnönü), Bursa (Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa), Balıkesir (Susurluk, Manyas, Gönen), Bilecik (Bozüyük), Kütahya (Domaniç, Tavşanlı), Çanakkale (Biga, Gelibolu), Tekirdağ (Şarköy), Edirne (Keşan, İpsala).

13) Başvuru sahibi olmak için yaş sınırı var mı? 
18 yaş üstü ve Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu kriterlerine uyan tüzel ve gerçek kişiler uygun başvuru sahibidir. 

14) ÇKS sürem 1 seneyi geçmiyor. Hibenize nasıl başvurabilirim?
5.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde belirtildiği üzere “Tarım Bilgi Sistemine 01 Ocak 2016 tarihinden önce kayıtlı olan gerçek kişiler Başvuru Sahibi olabilirler.”

15) Kamu kurumunda devlet memuru olarak çalışan kişi uygun başvuru sahibi midir? 
Hayır, herhangi bir "Kamu Görevlisi" kişisel olarak TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında sağlanan fonlama mekanizmasından doğrudan veya dolaylı olarak yararlanamaz.

16) SGK’dan emekli memur, işçi uygun başvuru sahibi midir? 
Bu durumdaki gerçek kişiler, yalnızca 01 Ocak 2016 tarihinden önce TBS’ne kayıtlı iseler uygun başvuru sahibidirler.

17) İlçe Tarım Müdürlükleri uygun başvuru sahibi mi? 
Hayır, 5.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde uygun başvuru sahipleri belirtilmiştir. TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında 5.1.1.’de sayılanlar dışındaki kamu kurumları uygun başvuru sahibi değildir. 
18) Toplum Sağlık Merkezleri, hizmet kurumu olarak başvuru yapabilir mi? 
Hayır, Toplum Sağlık Merkezleri, Halk Sağlığı Genel Müdürlüklerine bağlı olarak çalışan kamu kurumlarıdır ve bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildirler.

19) Meslek Odaları Uygun Başvuru sahibi mi? 
5.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde belirtildiği üzere meslek odaları uygun başvuru sahibidir. 

20) Noterden vekalet alıp, babamın adına proje yazabilir miyim? Vekalet alarak başkası adına başvuru yapabilir miyim? Ya da proje süresi içerisinde vekalet alıp ben devam edebilir miyim?
Rehberde belirtildiği üzere “Vekalet ile yapılan başvurular reddedilecektir.”

21) Bir başvuru sahibi kaç proje ile başvurabilir? İki proje başvurusunun ikisi de geçer not aldığında iki hibe mi verilecek?
Rehberde belirtildiği üzere herhangi bir kurum veya kuruluş, öncelik alanı (sosyal ve çevre) ve proje ölçeğine (orta ölçekli ve küçük ölçekli) bakılmaksızın “en fazla iki proje teklifi ile başvurabilir, ancak bunlardan yalnızca birisi için hibe almaya hak kazanabilir.” 

22) İki proje başvurusunda, biri küçük ölçekli diğeri büyük ölçekli olursa uygun olur mu? Veya bu 2 başvuru hakkı için biri sosyal bileşen, diğeri çevresel bileşen gibi bir şartınız var mı?
Başvuru sahibi en fazla 2 proje teklifi ile başvuru yapabilir. Bu iki projenin hangi ölçekte ya da hangi bileşene yönelik olarak hazırlandığının bir önemi yoktur. 

23) Muhtar ortak olabilir mi? 
Hayır, Muhtarlar kamu görevlisi olduklarından uygun Başvuru sahibi ve Ortak olamazlar. Orta Ölçekli Hibe Başvuru Formu 7.1.1.Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Sahibi ve Ortaklar) bölümünde belirtildiği üzere, Köy Muhtarlıkları uygun başvuru sahibi ve uygun ortaklar olabilirler. 

24) Proje için ortak bulmak zorunda mıyız? Kimlerle ortaklık kurabiliriz? 
Küçük Ölçekli Hibe Programına yapılacak başvurularda ortak olmayacaktır. Orta Ölçekli Hibe Programlarında ise ortaklık kurmanız zorunlu değildir ancak ortaklık kurmanız halinde 7.1.1.Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Sahibi ve Ortaklar) bölümünde belirtilen kriterleri karşılamanız gerekmektedir.

25) Başvuru sahibi iki proje verebilir, başarılı bir proje için hibe alabilir. Kaç projede ortak olarak yer alabiliriz? Çok sayıda projede ortak olarak yer almamız (başvuru sahibi olarak da proje vereceğiz) mümkün müdür? 
Kurumların ortak olabilecekleri proje sayısı konusunda sınırlama yapılmadı. Ortağın Başvuru sahipleri ile aynı koşullara sahip olmasından kasıt Öncelik alanlarında uygun Başvuru sahibi olarak belirlenen kuruluşların Ortak olabileceği konusundadır. 

26) Kooperatifler, kar amacı güden ya da gütmeyen olarak ayrıldı mı? Kar amacı güden kooperatifimiz adına başvuru yaparken % 5 eşfinansman kuralına mı, yoksa %30 eşfinansman kuralına göre mi proje hazırlamalıyız? 
Her iki rehberde de kooperatifler sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında sayılmıştır. Bu sebeple kar amacı gütmeyen kooperatifler uygun başvuru sahibidir.
Kar Amacı Güden Kooperatifler KOBİ gibi değerlendirilebilecektir ve KOBİ’ler için geçerli şartlara tabi olacaklardır. 

27) Doğu Çağrısında projem kabul oldu ise, Batı çağrısında da projem kabul edilebilir mi? 
Bir başvuru sahibi TANAP tarafından başka bir yatırım programı kapsamında doğrudan destekleniyorsa, bu hibe programı kapsamında ikinci kez fonlanmayacaktır. 

28) OSB’ler uygun başvuru sahibi midir ?
5.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde uygun başvuru sahipleri belirtilmiştir. OSB’le uygun başvuru sahibi değildir.

29) Okul Aile Birliği’nin başvuru sahibi olduğu projelerde okul müdürü mü OAB Başkanı mı sorumlu?
Okul Aile Birliği Yönetmeliği’ne göre OAB Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlenen kişi sorumludur. Proje sunmanız halinde Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı imza yetkilisidir. 

30) Rehberde, Sosyal Bileşen Öncelik Alanı 4’te meslek liselerinden söz ediliyor ancak uygun başvuru sahibi Mesleki Eğitim Merkezleri. Meslek Lisesi Okul Aile Birliği yolu ile başvuru yapabilir mi? 
Evet, meslek liseleri de okul aile birlikleri aracılığı ile meslek lisesi için proje yapabilirler.

31) Öncelik Alanı 4’de Mesleki Eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler için Meslek Liseleri ya da Okul Aile Birlikleri uygun başvuru sahibi değil. Mesleki Eğitim Merkezleri aynı ilçedeki meslek liselerinin altyapısını güçlendirmek için proje verebilir mi?
Mesleki Eğitim Merkezi ile Meslek Lisesi arasındaki ilişki ve projenin nasıl tasarlandığına göre değişmekle birlikte, prensip olarak her kurumun kendi ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik proje hazırlaması tavsiye edilir. Meslek Liseleri, kendi okul aile birlikleri aracılığı ile proje sunabilirler. 

32) Limited Şirket olarak GES projesi yazılabilir miyim? 
Evet, Orta Ölçekli Hibe Programı Rehberi Çevre Bileşeni Öncelik Alanı 2 Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve geliştirilmesi başlığı altında KOBİ’ler uygun başvuru sahipleri arasında sayılmaktadır. 
MAALİYETLERİN UYGUNLUĞU
1) KDV uygun maliyet midir?
Evet, TANAP Sosyal ve Çevresel Hibe Programı kapsamında KDV uygun maliyettir. 

2) Ahır yapımı uygun maliyet midir? 
Ahır yapımı bina inşaatı olarak değerlendirilmektedir bu nedenle bu program kapsamında uygun maliyet değildir. Ahir tadilatı, modernizasyonu veya prefabrik yapı uygun maliyettir.

3) Varolan yapının kapasite artırımı inşaat sayılır mı? Örneğin, 5 sınıfı olan bir okula ek olarak 2 sınıf inşaatı? 
Kapasite artırımı, binanın fiziksel alanının genişletilmesi amacıyla inşaat yapımını içeriyorsa uygun maliyet değildir. Sıfırdan bina yapımı uygun olmadığı gibi, mevcut binaya ek inşaat yapımı da uygun değildir.

4) Mevcut yerlerin tadilatı için proje hazırlarsam ruhsat isteniyor mu? 
Yasal olarak iç mekanların basit tadilatı için izin ve ruhsata gerek yoktur, dış cephe düzenlemesi ve bina kolonlarının yıkılması vb hallerde ilgili belediyelerden izin ve ruhsatların alınması gerekmektedir. 
İzin ve ruhsat zorunluluğu, proje kapsamında tadilattan geçireceğiniz alanın belediye sınırları içinde mi, yoksa belediye mücavir alanının dışında mı olduğuna göre değişmektedir. 

5) Ruhsatı olmayan binaların tadilatı için ruhsat isteniyor mu? 
Bina belediyenin mücavir alanında ise yasaya göre zorunlu olan izin ve ruhsatların alınması gerekmektedir. Köyde ise “Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur.”

6) Agro-turizm alanından proje sunmak istiyorum ancak inşaat uygun maliyet değil. Agro turizme ilişkin yatırımlarda inşaat olmazsa olmaz. Bu şartı belli başlıklar için esnetilebilir mi?
Bina inşaat maliyeti uygun maliyet değildir. Agro turizme ilişkin proje fikrinizi mevcut yapınızı ayni katkı olarak kullanarak veya yapı inşaatı gerektirmeyecek biçimde, uygun maliyetlere sadık kalarak başka bir biçimde tasarlayabilirsiniz. 

7) Entegre süt tesisi kurulabiliyor rehbere göre, ancak bina inşaatı uygun maliyet değil. Tesis kurulumunu uygun ise inşaatı da uygun olması gerekmez mi? 
Bu program kapsamında bina inşaatı uygun maliyet değildir. Tesisi, mevcut-uygun bir yapıyı ayni katkı biçiminde kullanarak projelendirebilirsiniz. 

8) Köylerdeki ahırların ruhsatı yok, inşaat-tadilat için başvuru yapıyorsak ruhsat almak zorunda mıyız? 
Bu program kapsamında bina inşaatı uygun maliyet değildir. Tadilat ve onarım için Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne bakınız. 

9) Hayvan alımı orta ölçekli hibe başvurusunda uygun maliyet midir?
Orta ölçekli hibe programında, birincil tarım faaliyetleri desteklememektedir. Tarımsal ürünlerin işlenmesi paketlenmesi ve pazarlanması konularında hazırlanacak projeler orta ölçekli projeler için uygundur. Birincil tarım küçük ölçekli projelerle desteklenmektedir. 

10) Besicilik yapan bir işletmeyim, en fazla kaç hayvan alabilirim? 
KOBİ statüsündeki bir işletme iseniz, hayvan almanız uygun maliyet değildir. Ancak TBS’ye kayıtlı çiftçi olarak faaliyet gösteren gerçek kişi iseniz, Küçük Ölçekli Hibe Rehberi’nde belirtildiği üzere en fazla 5 adet büyükbaş hayvan veya en fazla 50 adet küçükbaş hayvan alabilirsiniz. 

11) Hayvan alımı kurallarındaki maksimum sayıların hepsini aynı projede talep edebilir miyim? 
Projeler yalnızca satın almalardan oluşmaz. Eğer bu satın almaları rehbere ve proje döngüsü yönetimi kurallarına uygun bir proje fikri etrafında yapılandırabilirseniz, talep edebilirsiniz. 

12) 50 arılı kovan mı, boş kovan mı? 
50 adet arılı kovan alabilirsiniz, boş kovan arıcılık ekipman ve malzemeleri kapsamında değerlendirilecektir. 

13) Biz arıcılar 5 bölge değiştirip yaklaşık 180 km kovan taşıyoruz. Bu ekosistem için de çok faydalı ve araca ihtiyacımız hat safhadadır. Batı programında neden araç teşvikini kaldırdınız?
Bu program kapsamında araç alımı uygun maliyet değildir. 

14) Gezici arıcılık için özel araç gerekli proje kapsamında alınabilir mi? 
Bu program kapsamında araç alımı uygun maliyet değildir. 

15) Proje kapsamında traktör alabilir miyim? 
Bu program kapsamında araç alımı uygun maliyet değildir.

16) Bisiklet alımı uygun maliyet midir? 
Rehbere uygun bir proje fikri etrafında yapılandırılmış faaliyetler için gerekli ise, uygun maliyettir. 

17) Proje bütçesinde uygun olmayan maliyet yer aldığında proje tamamen ret mi olur?
Proje bütçenizde uygun olmayan maliyet içeren bir bütçe kaleminin yer alması, tek başına ret sebebi değildir. Projeniz, bağımsız uzmanlar tarafından rehbere uygunluk, proje fikrinin yapılandırılması, faaliyetlerin ve maliyetlerin uyumu gibi çeşitli açılardan değerlendirilmektedir. Maliyetlerin uygunluğu bu değerlendirme kriterlerinden yalnızca bir tanesidir. Proje bütçesinde uygun olmayan bir maliyetin yer alması halinde, değerlendirme sürecinde bu bütçe kalemi projenizden çıkarılacaktır. 
18) Köy muhtarıyım, köye düğün salonu yapılmasını istiyorum ancak oradan gelen gelir muhtarlığa ait olursa, uygun proje midir? 
Proje uygulama süresi içinde projeden gelir elde edeceğiniz gelir hibe miktarından düşülür. Proje uygulama süresi bitiminden sonra, proje kapsamında tadilat ve tefrişini yaptığınız düğün salonundan muhtarlık adına, köy hizmetlerinde kullanılmak üzere gelir elde etmenizde bir sakınca bulunmamaktadır. 

19) Hibeyi alan kişi ihaleyi de alan kişi olabilir mi? 
Hayır, Başvuru sahibi kendine ait bir firmayı tedarikçi firma olarak seçemez. Başvuru sahibi TANAP satın alma kurallarına göre alım yapmak zorundadır. 

20) Kamu ihale giderleri uygun maliyet midir? 
Kurumunuz KİK’e tabi bir kurum ise ve proje kapsamındaki ihaleniz için çeşitli harcamalar yapmanız –örneğin ihale ilanı vb- gerekiyorsa, projenizde bunu gerekçesi ile birlikte bütçelendirmiş iseniz uygun maliyettir. 

21) Hibe olarak alınan parayı üyelere dağıtılmak üzere para talep edebilir miyiz? 
Hayır, Rehberlerimizde belirttiğimiz üzere, proje kapsamında, başvuru sahipleri üçüncü taraflara mali destek teklif edemezler.

22) Hibe olarak alınan parayı kooperatif üyelerine hayvan almak üzere dağıtabilir miyiz?
Rehberlerimizde belirttiğimiz üzere, proje kapsamında, başvuru sahipleri üçüncü taraflara mali destek teklif edemezler. 

23) Bütçeden iştirakçiye pay verebiliyor muyum? İştirakçi eş finansmana destek olabilir mi? 
İştirakçi hiçbir biçimde projeden mali çıkar elde edemez, alt yüklenici vb olamaz. Eş finansmana destek olabilir. 

24) Belediye olarak spor tesisimizi geliştirmek istiyoruz. Örneğin, spor eğitmeni tuttuk ne zamana kadar ücretini siz karşılayacaksınız? 
Küçük Ölçekli Hibe Programında İnsan Kaynakları bütçe başlığı bulunmamaktadır. Orta Ölçekli hibe programı kapsamında bir başvuru yapmanız ve rehbere uygun bir proje tasarımı içinde spor eğitmenine ancak proje uygulama süresi boyunca ücret ödeyebilirsiniz. Proje sona erdikten sonra gerçekleşecek hiç bir maliyet uygun maliyet değildir. 

25) Makina, ekipman alımı ile ilgili bir sınırlama var mıdır? 
Projenizin genel tasarımı içinde hedeflerinizle, faaliyetlerinizle ilgili olduğu ve uygun maliyetlere göre hazırlandığı sürece makine, ekipman alımı ile ilgi bir sınırlama yoktur. 

26) Personel çalıştırma, başvuru sahibinin ödemesi gereken %5’e girer mi?
Orta Ölçekli Hibe Programı rehberine göre, başvuru sahibi veya ortağın mevcut personelinin –kamu görevlileri dahil- proje için görevlendirilmesi halinde, ücreti eşfinansman sayılabilir. Eşfinansman katkınızı personel çalıştırarak karşılayabilirsiniz. 

27) Kamu personeli eş-finansman sayılır mı? 
Evet, kurumunuz personeli olan kamu görevlisini, proje için görevlendirirseniz, ücreti eşfinansman sayılır. Ancak bu kamu personelinin projede nasıl ve ne kadar süreyle görevlendirileceğini projeniz içinde belirtmeniz tavsiye edilir. 

28) Köy muhtarının yakını proje verse, muhtar maaşı eş-finansman sayılır mı? 
Hayır, sayılmaz. İnsan Kaynakları bütçe başlığı Orta Ölçekli Hibe Programına özgü bir harcamadır ve bu program kapsamında yalnızca tüzel kişiler uygun başvuru sahibidir. Bir kişinin maaşının eşfinansman sayılabilmesi için, o projeyi hazırlayıp sunan başvuru sahibi veya proje ortağının hali hazırda çalışan bir personeli olması gerekmektedir.

29) Kaymakamlıklar, proje başvurusu için belirttiğiniz %5 eş finansman tutarını nasıl sağlayabilir?
Kaymakamlıklar bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir. 

30) 3 milyonluk projemin 1.5 milyonunu bütçeye yazdım. Geri kalanı ayni katkı olabilir mi? Ayni katkı dezavantaj mıdır?
Büyük bir projenin bir kısmını bu programdan kalanını ise kendi kaynaklarınızdan karşılayacağınızı belirterek tasarlayacağınız projeler uygun projeler değildir. Bu program kapsamında talep edebileceğiniz hibe oranı %95, başvuru sahibinden beklenen katkı ise %5 ile sınırlı tutulmuştur. Bu nedenle hibe programı rehberindeki bütçe alt ve üst limitlerine titizlikle uymanız tavsiye edilir. 

31) Orta ölçekli projelerde proje hazırlama giderlerini bütçeye ekleyebilir miyiz?
Hayır. Bu program kapsamında, proje başlamadan önceki harcamalar ve proje uygulama süresi bitiminden sonraki harcamalar uygun maliyet sayılmamaktadır. 

BAŞVURU SÜRECİ, DESTEKLEYİCİ BELGELER ve DEĞERLENDİRME
1) Hibebis’ten tek bir kayıt açıp farklı projelerle başvurabilir miyim?
Evet. Her bir projenin kendi içinde tutarlı olması ve destek belgelerinin ayrı ayrı hazırlanması ve farklı başvuru paketleriyle başvuruların yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

2) Hibebisten başvuru yapmak zorunda mıyım? 
Hayır,