Finansal Danışmanlık

Firmanızın mali ve finansal verilerinin incelenmesi, yorumlanması ve çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır.

FİRMA GENEL ANALİZ RAPORU HAZIRLANMASI

BÜTÇE OLUŞTURMA VE GİDER ANALİZİ YAPILMASI

FİRMANIN ALACAK ANALİZİNİN YAPILMASI

ARAÇ TAKİP VE KONTROL ÇİZELGELERİNİN OLUŞTURULMASI

ŞİRKET ORGANİZASYON ŞEMASI VE GÖREV TANIMLARININ BELİRLENMESİ

BANKA KREDİLERİNİN ANALİZİNİN YAPILMASI

BANKA İŞLEMLERİ VE KREDİ LİMİT ÇALIŞMALARINA ARACILIK

MALİ TABLOLARIN OLUŞTURULMASI (NAKİT AKIM-STOK TAKİP-MALİYET ANALİZİ)

FİRMANIN SWOT ANALİZİNİN YAPILMASI

FİRMAYA İNCELEMELER SONUCUNDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN SUNULMASI