Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlığı

Firmanın kurumsallaşma aşamalarında ve kurumsallaşma sonucunda yönetici çalışmalarında, karar almada kullanılacak verilerin yorumlanmasında yardımcı olmak, üçüncü bir göz olarak firmanız hakkında sizleri bilgilendirmek...

FİRMANIN KURUMSALLAŞMA AŞAMALARININ TAKİBİ

İŞ SÜREÇLERİ - YERLEŞİM VE ORGANİZASYON PLANLARININ ANALİZİ

PERSONEL ANALİZİ

ŞİRKET VE PERSONEL İÇİN TAŞIMA BELGELERİNİN ALINMASINA ARACILIK

ŞİRKET KURULUŞU - TESCİL İŞLEMLERİNE ARACILIK

YÖNETİCİ VEYA ÜST YÖNETİM İÇİN KARAR ALMA VERİLERİNİN HAZIRLANMASI

YÖNETİCİLERİN MEVZUAT VE HİBE/DESTEKLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMESİ

YÖNETİCİLERİN MALİ VERİLERİ OKUMA VE YORUMLAMALARINA DESTEK OLMAK

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞAN VEYA FİRMA ORTAKLARINA ÇALIŞMA İZNİ ALINMASINA ARACILIK