KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sek

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
Proje Başvuru Tarihleri        : 24 Nisan - 22 Haziran 2018
Çağrı Bütçesi                         : İmalat sanayi işletmeleri için        >>     500.000.000 TL
                                                 Yazılım sektörü işletmeleri için      >>     200.000.000 TL
                                                 Toplam                                              >>     700.000.000 TL
Proje Süresi                           : En az 6 ay ve en fazla 12 aydır
Destek Üst Limiti                   : Geri ödemesiz                              >>             300.000 TL
                                                 Geri ödemeli                                  >>             700.000 TL
                                                 Toplam                                           >>          1.000.000 TL
 
BURSA İLİ İÇİN KOBİGEL 2018/1 ÇAĞRISINA BAŞVURU YAPABİLECEK SEKTÖRLER

NACE KODU SEKTÖR ADI
10 Gıda ürünlerinin imalatı
13 Tekstil ürünlerinin imalatı
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
30.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
31 Mobilya imalatı
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründeki işletmeler
Nace Kodu : Vergi Levhası üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca BTSO kayıtlarınızda vardır.
İŞLETMELERİN BİR VEYA BİRKAÇINI BİRLİKTE İÇEREN SUNABİLECEKLERİ STRATEJİLER
Strateji 1.            Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine–teçhizat  edinimi ve devreye alma
Strateji 2.            Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma 
Strateji 3.            Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme 
Strateji 4.            Pazarlama etkinliğini geliştirme
Strateji 5.            İhracat kapasitesini arttırma
Strateji 6.            (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/  MRP,  CAD  /  CAM,  akıllı  uygulamalar,  bilgi  güvenliği,  robot  ve  otomasyon  yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün  geliştirme  yetkinliklerinin  arttırılması  veya  ürün  test  /  belgelendirme  ya  da  yeni  yazılım  / oyun geliştirme 
 
DESTEK KAPSAMI VE DETAYLARI
Desteklenecek Proje Gider Grupları Geri Ödemesiz
Desteğe İlişkin
Üst Limitler
Geri Ödemeli
Desteğe İlişkin
Üst Limitler
A) Personel Giderleri
  • Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede  tam  zamanlı  çalışacak  personel  desteklenebilir.  Proje başlangıç tarihinden itibaren  son 4 ay içinde  işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi)  itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.
  • Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir.
  • Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:
- Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL.
- Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL.
- Lisans mezunlarına 2.000 TL.
- Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL.
- Doktora mezunlarına 3.500 TL
100.000 TL’ye
kadar
X
B) Makine-Teçhizat (kalıp ve bilişim donanımı dahil) Giderleri 
  • Destek  kapsamında  satın  alınacak  makine-teçhizatların  (kalıp  ve bilişim donanımı dahil) yeni olması şartı aranır.
150.000 TL’ye
kadar
600.000 TL’ye
kadar
C) Yazılım Giderleri
  • Yazılım  Lisans  Giderleri  (Proje  süresi  içindeki  zaman  sınırlı lisanslama dahildir)
  • Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri
İmalat :
50.000 TL’ye kadar
 
Yazılım :
100.000 TL’ye kadar
Sadece yazılım
lisans giderleri
için 100.000
TL’ye kadar
D) Hizmet Alım Giderleri 
     >> Eğitim giderleri                  >> Danışmanlık giderleri 
     >> Tanıtım giderleri                >> Belgelendirme giderleri
     >> Fuar giderleri                      >> Test ve Analiz giderleri
     >> Proje  hazırlama  danışmanlığı gideri
     >> Seyahat  (yurt  dışı  ulaşım  ve konaklama)
100.000 TL’ye
kadar
X
 
Destek Oranı  % 60                           Yerli Makine Destek Oranı  % 75

Tümü